ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

        Γράφει ο NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Security Members Services

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ           
  
Σε όλες τις  ευρωπαϊκές χώρες έχουν καθιερώσει μια υποχρεωτική οδηγία για την εκπαίδευση των σεκιούριτι με σκοπό την ένταξη τους σε εξετάσεις, ώστε να υπάρχει επαγγελματισμός και τυπικά προσόντα.
Όλα αυτά συμβάλλουν στη διασφάλιση των υπηρεσιών , που προσφέρουν οι εκάστοτε εταιρείες , για να εγγυώνται τόσο για το προσωπικό τους όσο για την εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών.

 
1. Βασική Εκπαίδευση 80 – 111 – 150 – 350 – 640 ωρών 
2. Πρακτική Εκπαίδευση 2 – 4 Μηνών ( Σε Εταιρείες Security )
3. Ειδική Εκπαίδευση  6-12 Μηνών / 3 χρόνια
4. Άδειες κατά κατηγορία ειδικοτήτων / 1,2,3 
5. Αναγνωρισμένα κέντρα εκπαίδευσης / Ακαδημίες / Ιδιωτικές σχολές 
6. Εκπαίδευση μέσου  Προγραμμάτων Κρατικής Επιδότησης ( SECURITY )
7. Σωματεία / Συνδικάτα / Αρχές Κράτους / Τοπική Αυτοδιοίκηση  
8. Ασφάλιση Εργασίας / Ιδιωτική Ασφάλιση / 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ :
I.S.P.S CODE – CRISIS MANAGEMENT  – SECURITY LEVEL 1,2,3,   HUMAN RIGHTS – CONTROL STATION  C.C.T.V   –   FIRST AID    FIRE SAFETY     –   BOMB THREAT – SCREENERS  X- RAY   SECURITY REPORT – EMERGENCY ACTION – ACCURANCY OF INFORMATION
BODYGUARD – SECURITY MANAGING – PROFESSIONAL  CERTIFICATION  EVENTS SECURITY – RISK ASSESSMENT – VIP PROTECTIONS SERVICES   PHYSICAL SECURITY MODELING – CRIME OR ACCIDENT SCENE    SUPERVISOR – SECURITY INTELLIGENCE – SAFETY GENERAL INSTRUCTION –  SECURITY PRACTICE  –  SECURITY PLAN
GUARDS AND GUARDING FUNCTIONS   –  C.I.T   –  C.S.O       


Στην χώρα μας το επίπεδο είναι πολύ φτωχό ότι άφορα τον επαγγελματισμό , αφού ο μισθός των σεκιούριτι λόγου μνημονίων και κρίσης έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ σε σχέση με των ευρωπαϊκών  κρατών . Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει συνεχής  εκπαίδευση , αφού μετά βίας βγάζουν τη σχετική άδεια εργασίας.
Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι οι υποψήφιοι , υποψήφιες που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του SECURITY θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι ομαδικό άλλα ατομικό με συνεχή γνώση , εκπαίδευση και θέληση !! 
“ Το έχουν γνώση οι φύλακες “ ήρθε από πολύ παλιά και πλέον ισχύει “Οι τοίχοι έχουν αυτιά “………………ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 
HELLENIC MEDIA GROUP
SECURITY MEMBERS SERVICES