ΙΔΑΦΚ Π.Ε.ΕΠ.ΙΔ. Δ.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ., ανακοινώνει τις ενότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης της ολοκλήρωσης του Β’ Εξαμήνου 2021 – 2022 και την έναρξη του Γ΄Εξαμήνου για το έτος 2022 – 2023 που απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών και στελεχών ενόπλων δυνάμεων, ειδικών και λοιπών σωμάτων ασφαλείας και τελούν υπό την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

ΙΔΑΦΚ Π.Ε.ΕΠ.ΙΔ. Δ.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ., ανακοινώνει τις ενότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης της ολοκλήρωσης του Β’ Εξαμήνου 2021 – 2022 και την έναρξη του Γ΄Εξαμήνου για το έτος 2022 – 2023 που απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών και στελεχών ενόπλων δυνάμεων, ειδικών και λοιπών σωμάτων ασφαλείας και τελούν υπό την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Όλα τα παρακάτω πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση του Φορέα μας και τη θετική ανταπόκριση των Έγκριτων Πανεπιστημιακών και Ερευνητών, Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών και Εμπειρογνωμόνων, του χώρου της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων. Το ΙΔΑΦΚ Π.Ε.ΕΠ.ΙΔ. Δ.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ., ανακοινώνει τις ενότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης της ολοκλήρωσης του Β’ Εξαμήνου 2021 – 2022 και την έναρξη του Γ΄Εξαμήνου για το έτος 2022 – 2023 που απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών και στελεχών ενόπλων δυνάμεων, ειδικών και λοιπών σωμάτων ασφαλείας και τελούν υπό την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πρόγραμμα του συμμετέχουν πολλοί φορείς και εκπρόσωποι της Πολιτείας και γενικότερα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί στις σελίδες μας καθώς πρόκειται για μια δράση που περιλαμβάνει, την πρόληψη, ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία των πολιτών. Άξιο λόγου είναι ότι, το δηµόσιο συµφέρον εκφράζει το συµφέρον της ολότητας του κοινωνικού συνόλου. Έτσι η έννοια του αποκτά µια επιπλέον βαρύτητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Φόρμα Συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 14.10.2022 Περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος στείλτε μας το μήνυμα σας στο civilprotectionedu@gmail.com