Ξένια Γεωργιάδου

Η Ξένια Γεωργιάδου αναλαμβάνει Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ξένια Γεωργιάδου MSc. Mental Health, Βrussels Eπαγγελματίας Ψυχικής Υγείας – Πρόεδρος ΙΔΑΦΚ – Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.