ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής του θεσμού του Τεχνικού Ασφαλείας και την δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας στο θεσμό αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας επιστημονικός – συνδικαλιστικός φορέας που σαν σκοπό θα έχει:

  • Την ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφαλείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Τη συμβολή στο διάλογο με την πολιτεία και τους φορείς σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.
  • Την εκπαίδευση και την έρευνα.
  • Τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων υποστήριξης (όπως διερεύνησης ατυχημάτων και μετρήσεων παραγόντων σε εργασιακούς χώρους).
  • ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ https://stae.gr/sillogos/