Μιχαήλ Χάλαρης

Μιχαήλ Χάλαρης Αναλαμβάνει

Σύμβουλος στην εκτίμηση – Διαχείριση Κινδύνων

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

 Υποστράτηγος Π.Σ., ε.α, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ο Μιχάλης Χάλαρης είναι πτυχιούχος Χημείας και Διδάκτορας Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ. Πτυχιούχος της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχος μεταπτυχιακού(ΜΑ) «Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου “Plymouth” και Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιτελικές & επιχειρησιακές θέσεις.

Μετεκπαιδεύτηκε στο Rescue Services College Rosersberg της Σουηδίας σε θέματα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας ως Επιτελής Εθνικής Άμυνας στις Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές. Ειδικός εμπειρογνώμονας της ΕΕ σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Technical Expert of European Commission/Humanitarian Aid & Civil Protection) και απόφοιτος της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας .

Έντονη διδακτική, ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών.

Είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων που διατηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο αντίστοιχο Μητρώο που διατηρεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Επίσης κατέχει βεβαίωση Πιστοποίησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση  από το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., είναι πιστοποιημένος από το ΚΕΜΕΑ σε θέματα εκπαίδευσης των ΙΕΠΥΑ, και από το ΝΑΤΟ ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε Χ.Β.Ρ.Π. συμβάντα. Έχει παρακολουθήσει 6 σεμινάρια σχετικά με τη Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι συντονιστής Καθηγητής του μαθήματος «Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι»  στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΔΔΠΜΣ) «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών», διδάσκων στο μάθημα «Hazard Identification & Risk Management» στο MSc in Oil and Gas Technology και Καθηγητής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Προσκεκλημένος Καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Οργάνωση, Λειτουργιία, Ανάπτυξη, και Διοίκηση Λιμένων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο μάθημα Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.  Εισηγητής  σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Έχει δημοσιεύσει 64 εργασίες σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά (h-index 12, 558 Ετεροαναφορές), 32 Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 13 Κεφάλαια σε Βιβλία, 7 Βιβλία. Επίσης έχει δημοσιεύσει δεκάδες εκλαϊκευμένα άρθρα σε Θέματα Χημείας, Ποιότητας και διαχείρισης του νερού, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, Καταναλωτή, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας κ.α. στον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών και εθνικών Συνεδρίων Συμποσίων, Ημερίδων, Επαγγελματικών συναντήσεων και παρουσίασης προγραμμάτων. Υπήρξε μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, κ.α..  

Συμμετοχή σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ) (2004 -2005) και από το 1994 έως το 2018 ήταν ενεργό μέλος της συμμετέχοντας σε όλα τα όργανα διοίκησής της, εκλεγμένος από συναδέλφους του.

Για τρία έτη (2009-2012) υπήρξε επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επιλέχτηκε μέσω της διαδικασίας opengov για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

To ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγράμμα με την ονομασία  «Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations» λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 | HORIZON 2020», για το οποίο επελέγη με εξαιρετική βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος Κοινοπραξίας 28 εταίρων από 12 ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία συμμετέχει, με επικεφαλής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γενικά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει ως στόχο να ενισχύσει την παγκόσμια υπεροχή της ΕΕ στο πεδίο της επιστήμης, προσελκύοντας τα καλύτερα μυαλά και βοηθώντας τους επιστήμονες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες ανά την Ευρώπη. Θα βοηθήσει τα ταλαντούχα άτομα και τις καινοτόμες εταιρείες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δημιουργώντας, στην πορεία, θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και γενικότερα προσφέροντας οφέλη σε όλους.Για το δικό μας Project S&R οι εμπλεκόμενοι και οι τελικοί χρήστες του έργου που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες εγνωσμένου κύρους της ιδιωτικής οικονομίας, οργανώσεις επαγγελματιών πρώτης απόκρισης και την κοινωνία των πολιτών,  διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητες καινοτομίας καθοριστικές για την επιτυχία του.  Στόχος του Project, διάρκειας 36 μηνών, είναι ο σχεδιασμός, η δοκιμή και εφαρμογή, μέσω σειράς πιλοτικών σεναρίων μεγάλης κλίμακας, μιας διαλειτουργικής, αρθρωτής πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποδομής από τα έργα COncORDE και IMPRESS FP7 σε πρώτους ανταποκριτές.Το μοντέλο διακυβέρνησης του θα σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, ενώ η αρχιτεκτονική δομή του θα επιτρέψει την εύκολη ενσωμάτωση λύσεων R&D και COTS επόμενης γενιάς που πιθανώς θα υιοθετηθούν στα μελλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών. Περισσότερα εδώ: https://search-and-rescue.eu/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://chalarismichalis.blogspot.com/

FACEBOOK ΕΔΩ

TWITTER ΕΔΩ

LINKEDIN ΕΔΩ

INSTAGRAM ΕΔΩ