ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΠΥΑ (Μέρος Α )

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ &  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΠΥΑ  (Μέρος Α )

NIKOLAOS  BAGINETAS
SPECIAL  CONSULTANT  SECURITY
JOURNALIST  SAFETY
HELLENIC MEDIA GROUP
SECURITY MEMBERS SERVICES

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ &  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΠΥΑ  (Μέρος Α )

Πέρα των ειδικών καθηκόντων , που εφαρμόζονται και υπογράφονται στη σύμβαση έργου με το κάθε πελάτη , ο φύλακας οφείλει να εκτελεί και τα παρακάτω γενικά καθήκοντα για την καλύτερη ομαλή λειτουργία κάθε σημείου / πόστου  κ. α.

θέματα Υγιεινής 

1.  Φροντίζει να είναι ξυρισμένος η με μούσι περιποιημένο καταλλήλως, να φορά την  

     στολή της εταιρείας όπως υποχρεούται εκ του νόμου και να είναι επιμελώς    

     φροντισμένη ( καθαρή / σιδερωμένη ).

2.  Είναι υπεύθυνος για τη σχολαστική καθαριότητα και ευταξία του χώρου 

     εργασίας καθώς επίσης και του εξοπλισμού , που χρησιμοποιεί . 

3.  Ο Εμβολιασμός  / Εξετάσεις για την κάρτα υγείας είναι υποχρεωτικός σε περιστάσεις 

     από κάποιους πελάτες και δεν απαιτείτε από τον νόμο για παροχή  

     υπηρεσιών ασφάλειας.

4.  Λόγου των ημερών και των εξελίξεων της πανδημίας πιθανόν να ζητηθούν      

     πιστοποιητικά υγείας.

 Ατομικός Εξοπλισμός 

1.  Ο Φύλακας υποχρεούται να φέρει ρολόι χειρός , σημειωματάριο , στυλό , φακό με  

     μπαταρίες και σφυρίχτρα .

2.  Αλεξίσφαιρο γιλέκο & Εταιρική Ταυτότητα

3.  Τα υπόλοιπα βιβλίο συμβάντων , κλειδιά , βιβλίο επισκεπτών , βιβλίο χρέωσης

     αλληλογραφίας , ηλεκτρονικό αναγνώστη ελέγχου , βιβλίο βλαβών και οτιδήποτε 

     άλλο απαιτείτε και προβλέπεται παρέχεται από την εταιρεία / πελάτη. 

Γενικά Καθήκοντα Φύλακα

1.  Προσέλευση στην υπηρεσία του 10’ λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα
    ανάληψης της βάρδιας.
2.  Να είναι ενημερωμένος  λεπτομερώς και να γίνετε η παραλαβή / παράδοση βάρδιας 

     όπως προβλέπετε από τον κανονισμό της εταιρείας / βιβλίο συμβάντων .
3.  Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων ο φύλακας ελέγχει σχολαστικά όλο τον
    εξοπλισμό για την πληρότητα και λειτουργικότητά του . Επίσης κατά την
    παράδοση των καθηκόντων προβαίνει στον παραπάνω έλεγχο παρουσία

     του αντικαταστάτη του.
4.  Αναφορά έναρξης βάρδιας στο ΚΛΣ  ( Κέντρο Λήψης Σημάτων ) / Αρχιφύλακα.
5.  Μετά από έλεγχο ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων της φύλαξης .
6.  Είναι ευγενής , ειλικρινής , λιγομίλητος αλλά σαφής , σταθερός και αυστηρός όταν
    χρειάζεται σε επίμονους , πιεστικούς η ανεπιθύμητους επισκέπτες . Σύμφωνα πάντα
    με τις οδηγίες και σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας / Επόπτη . 

7.  Ουδέποτε αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες , που αφορούν το φυλασσόμενο
    χώρο , τα μηχανήματα , τις δραστηριότητες , τα έγγραφα ή οποιαδήποτε στοιχεία
    σχετικά με αυτόν .
8.  Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του απαγορεύονται ρητά :
    H Πρόσκληση και επίσκεψη συγγενικών η φιλικών προσώπων στον χώρο φύλαξης .
    H Χρήση των τηλεφώνων της φύλαξης για ιδιωτικές συνδιαλέξεις .
    Η Χρήση οινοπνευματώδη ποτών η άλλων ουσιών .
    Το κάπνισμα κατά την ώρα της υπηρεσίας .
9.  Δεν εγκαταλείπει τη θέση του για κανένα λόγο και ενημερώνει τον Αρχιφύλακα
     / Επόπτη για το πρόβλημα , που εκκρεμεί .
10. Σε περίπτωση  εκτάκτου αδιαθεσίας ειδοποιεί το ΚΛΣ και αναμένει την άφιξη
      του αντικαταστάτη η επόπτη πριν αποχωρίσει .
11. Για τις τρέχουσες μηνιαίες υπηρεσίες ενημερώνεται ενυπόγραφος από τα
      αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον χώρο φύλαξης
      με βάση οδηγία του ΣΕΠΕ  ( Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ) .
12. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης , που καλύπτει
      θα πρέπει να απευθύνεται στον Προϊστάμενο Ασφαλείας / Υπεύθυνο
      Ασφαλείας της Εγκατάστασής .
13. Οι Επαφές με το προσωπικό του πελάτη θα είναι καθαρά υπηρεσιακού χαρακτήρα .
14. Ουδέποτε περιεργάζεται η θέτει σε  λειτουργιά  μηχανές η κάθε άλλο υλικό
      της εγκατάστασης , πλην αυτών , που σου έχουν υπόδειξη ως εξοπλισμό
      φύλαξης και των πυροσβεστικών μέσων, που υποχρεούται να γνωρίζει και
      να χρησιμοποιεί , όταν παρίσταται ανάγκη.
15. Σε περίπτωση αδυναμίας για ανάληψη βάρδιας ειδοποιεί τηλεφωνικά
      το ΚΛΣ τουλάχιστον 3 – 4 ώρες πριν από την έναρξη της βάρδιας.
16. Μετά την καθημερινή λήξη των εργασιών βεβαιώνεται για την μη παραμονή
      ατόμων εντός του χώρου εφόσον δεν επιτρέπεται και για την μη
      εγκατάλειψη υπόπτων αντικειμένων.
17. Οφείλει να είναι γνώστης βασικών χειρισμών σε ότι αφορά μηχανολογικού ,
      ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , συστημάτων ασφαλείας , ενεργειών σε περιπτώσεις
      πυρκαγιάς / σεισμών / έκτακτων αναγκών / τρομοκρατική ενέργεια  κ. α.
18. Έχει συχνή επικοινωνία με φορητό ασύρματο η κινητό τηλέφωνο , που παρέχει
      η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου φύλαξης .
19. Ανεύρεση αντικείμενων βεβαιώνεται ότι είναι αβλαβής και καταγράφονται προς
      αποθήκευση σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη . Σε αντίθετη περίπτωση υποψίας
      ειδοποιείτε  ΚΛΣ / Αρχιφύλακας / Αστυνομία .
20. Πριν από το τέλος της υπηρεσίας εκτελεί και πάλι γενικό έλεγχο στον χώρο ευθύνης του και
      ενημερώνει τον αντικαταστάτη του για την κατάσταση, που επικρατεί .
21. Καταγράφει τα συμβάντα στο βιβλίο (ημερολόγιο έργου / βιβλίο συμβάντων ) και
      συντάσσει  αναφορά σε σοβαρά περιστατικά .
22. Δεν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ή δήλωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρά μόνον
      στις Δημόσιες Αρχές και μετά από ενημέρωση και έγκριση της εταιρεία του.
23. Δε θίγει ατομικά και συλλογικά δικαιώματα πολιτών , ούτε χρησιμοποιεί μεθόδους , που    
      μπορεί να προκαλέσουν ζημιά , βλάβη , ενόχληση σε τρίτους η να θέσουν σε κίνδυνο
      την ασφάλεια αυτών .
24. Υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών και σε περίπτωση εκδήλωσης
      εγκληματικής ενέργειας , παρέχει τη συνδρομή του σε αυτές , εφόσον του ζητηθεί !!


NIKOLAOS  BAGINETAS
SPECIAL  CONSULTANT  SECURITY
JOURNALIST  SAFETY
HELLENIC MEDIA GROUP
SECURITY MEMBERS SERVICES 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων