Ανάλυση Στελεχών & Υπηρεσιών Ασφάλειας !!!

Ανάλυση Στελεχών & Υπηρεσιών Ασφάλειας !!!

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 

Ανάλυση Στελεχών & Υπηρεσιών Ασφάλειας !!!   

Τι πρέπει να έχει μια εταιρεία  για , να  καθοδηγήσει τους υπαλλήλους στον σωστό δρόμο και να προσφέρει τις επαγγελματικές υπηρεσίες όπως αυτές προβάλλονται!!!


– Στο θέμα υπηρεσιών ασφάλειας χρειάζονται έμπειροι επαγγελματίες του χώρου με εκπαιδευτές για την κάθε υπηρεσία , που προσφέρουν και έχουν την απαιτούμενη άδεια βάση νόμου .

– Στα τμήματα των εταιρειών πρέπει να υπάρχουν καταξιωμένοι του χώρου με βάση το οργανόγραμμα ιεραρχικά  και να προτιμώνται  οι έχοντες  με μεγαλύτερη πείρα  , σχετικά βιογραφικά σε ότι αφορά την κατάρτιση της ειδικότητας .

– Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο / Εμπορικό Διευθυντή  / Γενικό Διευθυντή / Σύμβουλο Ασφάλειας / Εκπρόσωπος Διοίκησης / Διευθυντής  Διεργασιών /

– Τα ανώτερα στοιχειά προκύπτουν από τα ISO  9001: 2015  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  / 18001: 2007 Υγείας , Ασφάλειας στην εργασία  / 18788 : 2015  Λειτουργιών Ιδιωτικής ασφάλειας , που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία και αποτελούν δέσμευση  της Διοίκησης και των τμημάτων. 

– Επόπτες και Προϊσταμένους  με προϋπηρεσία τουλάχιστον άνω των 15 ετών!

– Προσωπικό επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια και προσόντα!
Το οποίο μετά από εκπαίδευση και ψυχοτεχνικά τεστ /  ιατρικές εξετάσεις παθολόγο , νευρολόγο να αναδεικνύεται και να καταλαμβάνει τις θέσεις για τις οποίες η εταιρεία του προτείνει . 

– Οι μηχανικοί, τεχνικοί και λοιπές ειδικότητες είναι δευτερεύουσες , αφού δεν έχουν θέση στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης και ειδικά κατά των επιχειρησιακών παραγόντων μια φύλαξης, αποστολής , 

– Φυσικά χρειάζονται λογιστές και τμήμα πωλήσεων, αν και στις μέρες μας υπάρχουν εξωτερικές εταιρείες , που  προσφέρουν με πάρα πολύ λίγα τις υπηρεσίες αυτές!

– Νομικό τμήμα η ιδιώτης είναι απαραίτητο για τη σύνταξη νομικών εγγράφων της εταιρείας αλλά και πάλι ορίζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες!

– Τέλος πρέπει να υπάρχει υποδομή , συνεχή ενημέρωση για την επίτευξη των στόχων της κάθε εταιρείας!  Με σκοπό  πάντα την έγκυρη βελτίωση των υπηρεσιών και αναβάθμιση !

Τον πρώτο λόγο των έχουν οι φύλακες και  όπως έλεγαν οι πιο παλιοί :

 ‘’ Ο καθρέπτης της εταιρείας είναι ο φύλακας !! ‘’

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 

HELLENIC MEDIA GROUP

SECURITY MEMBERS SERVICES 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων