H Eταιρία μας KNIGHTS I.C.P.O SECURITY ltd, είναι στην τελική ευθεία της διοργάνωσης ενός 10ήμερου εσώκλειστου σχολείου International Close Protection Operative

H Eταιρία μας KNIGHTS I.C.P.O SECURITY ltd, είναι στην τελική ευθεία της διοργάνωσης ενός 10ήμερου εσώκλειστου σχολείου International Close Protection Operative

H Eταιρία μας KNIGHTS I.C.P.O SECURITY ltd, είναι στην τελική ευθεία της διοργάνωσης ενός 10ήμερου εσώκλειστου σχολείου International Close Protection Operative που θα πραγματοποιηθεί στην χώρα μας για πρώτη φορά, με ευρωπαϊκά πρότυπα, με διεθνώς αναγνωρισμένους Εκπαιδευτές και Εισηγητές.
Με τιμή και εκτίμηση

-C.E.O KNIGHTS I.C.P.O SECURITY ltd Chris Kipouros
-ExecutIve Security Consultant / International Close Protection Operative Konstantinos G. Dimpinoudis

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΠΥΑ (Μέρος Α )

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ &  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΠΥΑ  (Μέρος Α )

NIKOLAOS  BAGINETAS
SPECIAL  CONSULTANT  SECURITY
JOURNALIST  SAFETY
HELLENIC MEDIA GROUP
SECURITY MEMBERS SERVICES

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ &  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΠΥΑ  (Μέρος Α )

Πέρα των ειδικών καθηκόντων , που εφαρμόζονται και υπογράφονται στη σύμβαση έργου με το κάθε πελάτη , ο φύλακας οφείλει να εκτελεί και τα παρακάτω γενικά καθήκοντα για την καλύτερη ομαλή λειτουργία κάθε σημείου / πόστου  κ. α.

θέματα Υγιεινής 

1.  Φροντίζει να είναι ξυρισμένος η με μούσι περιποιημένο καταλλήλως, να φορά την  

     στολή της εταιρείας όπως υποχρεούται εκ του νόμου και να είναι επιμελώς    

     φροντισμένη ( καθαρή / σιδερωμένη ).

2.  Είναι υπεύθυνος για τη σχολαστική καθαριότητα και ευταξία του χώρου 

     εργασίας καθώς επίσης και του εξοπλισμού , που χρησιμοποιεί . 

3.  Ο Εμβολιασμός  / Εξετάσεις για την κάρτα υγείας είναι υποχρεωτικός σε περιστάσεις 

     από κάποιους πελάτες και δεν απαιτείτε από τον νόμο για παροχή  

     υπηρεσιών ασφάλειας.

4.  Λόγου των ημερών και των εξελίξεων της πανδημίας πιθανόν να ζητηθούν      

     πιστοποιητικά υγείας.

 Ατομικός Εξοπλισμός 

1.  Ο Φύλακας υποχρεούται να φέρει ρολόι χειρός , σημειωματάριο , στυλό , φακό με  

     μπαταρίες και σφυρίχτρα .

2.  Αλεξίσφαιρο γιλέκο & Εταιρική Ταυτότητα

3.  Τα υπόλοιπα βιβλίο συμβάντων , κλειδιά , βιβλίο επισκεπτών , βιβλίο χρέωσης

     αλληλογραφίας , ηλεκτρονικό αναγνώστη ελέγχου , βιβλίο βλαβών και οτιδήποτε 

     άλλο απαιτείτε και προβλέπεται παρέχεται από την εταιρεία / πελάτη. 

Γενικά Καθήκοντα Φύλακα

1.  Προσέλευση στην υπηρεσία του 10’ λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα
    ανάληψης της βάρδιας.
2.  Να είναι ενημερωμένος  λεπτομερώς και να γίνετε η παραλαβή / παράδοση βάρδιας 

     όπως προβλέπετε από τον κανονισμό της εταιρείας / βιβλίο συμβάντων .
3.  Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων ο φύλακας ελέγχει σχολαστικά όλο τον
    εξοπλισμό για την πληρότητα και λειτουργικότητά του . Επίσης κατά την
    παράδοση των καθηκόντων προβαίνει στον παραπάνω έλεγχο παρουσία

     του αντικαταστάτη του.
4.  Αναφορά έναρξης βάρδιας στο ΚΛΣ  ( Κέντρο Λήψης Σημάτων ) / Αρχιφύλακα.
5.  Μετά από έλεγχο ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων της φύλαξης .
6.  Είναι ευγενής , ειλικρινής , λιγομίλητος αλλά σαφής , σταθερός και αυστηρός όταν
    χρειάζεται σε επίμονους , πιεστικούς η ανεπιθύμητους επισκέπτες . Σύμφωνα πάντα
    με τις οδηγίες και σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας / Επόπτη . 

7.  Ουδέποτε αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες , που αφορούν το φυλασσόμενο
    χώρο , τα μηχανήματα , τις δραστηριότητες , τα έγγραφα ή οποιαδήποτε στοιχεία
    σχετικά με αυτόν .
8.  Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του απαγορεύονται ρητά :
    H Πρόσκληση και επίσκεψη συγγενικών η φιλικών προσώπων στον χώρο φύλαξης .
    H Χρήση των τηλεφώνων της φύλαξης για ιδιωτικές συνδιαλέξεις .
    Η Χρήση οινοπνευματώδη ποτών η άλλων ουσιών .
    Το κάπνισμα κατά την ώρα της υπηρεσίας .
9.  Δεν εγκαταλείπει τη θέση του για κανένα λόγο και ενημερώνει τον Αρχιφύλακα
     / Επόπτη για το πρόβλημα , που εκκρεμεί .
10. Σε περίπτωση  εκτάκτου αδιαθεσίας ειδοποιεί το ΚΛΣ και αναμένει την άφιξη
      του αντικαταστάτη η επόπτη πριν αποχωρίσει .
11. Για τις τρέχουσες μηνιαίες υπηρεσίες ενημερώνεται ενυπόγραφος από τα
      αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον χώρο φύλαξης
      με βάση οδηγία του ΣΕΠΕ  ( Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ) .
12. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης , που καλύπτει
      θα πρέπει να απευθύνεται στον Προϊστάμενο Ασφαλείας / Υπεύθυνο
      Ασφαλείας της Εγκατάστασής .
13. Οι Επαφές με το προσωπικό του πελάτη θα είναι καθαρά υπηρεσιακού χαρακτήρα .
14. Ουδέποτε περιεργάζεται η θέτει σε  λειτουργιά  μηχανές η κάθε άλλο υλικό
      της εγκατάστασης , πλην αυτών , που σου έχουν υπόδειξη ως εξοπλισμό
      φύλαξης και των πυροσβεστικών μέσων, που υποχρεούται να γνωρίζει και
      να χρησιμοποιεί , όταν παρίσταται ανάγκη.
15. Σε περίπτωση αδυναμίας για ανάληψη βάρδιας ειδοποιεί τηλεφωνικά
      το ΚΛΣ τουλάχιστον 3 – 4 ώρες πριν από την έναρξη της βάρδιας.
16. Μετά την καθημερινή λήξη των εργασιών βεβαιώνεται για την μη παραμονή
      ατόμων εντός του χώρου εφόσον δεν επιτρέπεται και για την μη
      εγκατάλειψη υπόπτων αντικειμένων.
17. Οφείλει να είναι γνώστης βασικών χειρισμών σε ότι αφορά μηχανολογικού ,
      ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , συστημάτων ασφαλείας , ενεργειών σε περιπτώσεις
      πυρκαγιάς / σεισμών / έκτακτων αναγκών / τρομοκρατική ενέργεια  κ. α.
18. Έχει συχνή επικοινωνία με φορητό ασύρματο η κινητό τηλέφωνο , που παρέχει
      η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου φύλαξης .
19. Ανεύρεση αντικείμενων βεβαιώνεται ότι είναι αβλαβής και καταγράφονται προς
      αποθήκευση σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη . Σε αντίθετη περίπτωση υποψίας
      ειδοποιείτε  ΚΛΣ / Αρχιφύλακας / Αστυνομία .
20. Πριν από το τέλος της υπηρεσίας εκτελεί και πάλι γενικό έλεγχο στον χώρο ευθύνης του και
      ενημερώνει τον αντικαταστάτη του για την κατάσταση, που επικρατεί .
21. Καταγράφει τα συμβάντα στο βιβλίο (ημερολόγιο έργου / βιβλίο συμβάντων ) και
      συντάσσει  αναφορά σε σοβαρά περιστατικά .
22. Δεν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ή δήλωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρά μόνον
      στις Δημόσιες Αρχές και μετά από ενημέρωση και έγκριση της εταιρεία του.
23. Δε θίγει ατομικά και συλλογικά δικαιώματα πολιτών , ούτε χρησιμοποιεί μεθόδους , που    
      μπορεί να προκαλέσουν ζημιά , βλάβη , ενόχληση σε τρίτους η να θέσουν σε κίνδυνο
      την ασφάλεια αυτών .
24. Υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών και σε περίπτωση εκδήλωσης
      εγκληματικής ενέργειας , παρέχει τη συνδρομή του σε αυτές , εφόσον του ζητηθεί !!


NIKOLAOS  BAGINETAS
SPECIAL  CONSULTANT  SECURITY
JOURNALIST  SAFETY
HELLENIC MEDIA GROUP
SECURITY MEMBERS SERVICES 

Η Ιδιωτική Ασφάλεια στην Ελλάδα 1990-2020

Η Ιδιωτική Ασφάλεια στην Ελλάδα 1990-2020

Πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1988 με 1989 από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία με υπηρεσίες χρηματαποστολών σε κεντρικά καταστήματα τραπεζών και υπηρεσίες φύλαξης σε πρεσβείες. Ωστόσο κάποιοι λένε ότι στην Ελλάδα προϋπήρχε από το 1979 με 1980 και μάλιστα οι εταιρείες δεν ξεπερνούσαν τις 3-4 με παροχή υπηρεσιών . Ύστερα από προτάσεις και μελέτες , που έλαβαν μέρος εμφανίστηκαν και συγκεκριμένα το 1990, αρκετές καινούργιες εταιρείες στον χώρο με τους πρώτους φυλακές για παροχή σε υπηρεσίες όπως τράπεζες , ταχυδρομικά ταμιευτήρια , ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α.  Μάλιστα το 1997 ψηφίστηκε στη βουλή και εκδόθηκε το ΦΕΚ 2518/1997 το οποίο καθόριζε με σχετικές διατάξεις τι πρέπει να εφαρμόζεται και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής όπως και την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια εργασίας. Καθώς και το εργασιακό μέρος των συμβάσεων διότι μέχρι τότε η κάθε εταιρεία εμφάνιζε του υπαλλήλους ως φύλακες , νυχτοφύλακες , θυρωρούς , προσωπικό ασφάλειας με διαφορετικές συμβάσεις τις οποίες καθόριζαν και τον ανάλογο μισθό με τις συμβάσεις τις Ο.Ι.Υ.Ε  Η Γ.Σ.Ε.Ε.

Οι εταιρείες πάντα πιστές στο καθήκον του νόμου εφάρμοζαν τη σχετική οδηγία και αναθεώρησαν παρά πολλά πράγματα μέχρι εκείνη την εποχή . Κάποιοι πίστευαν ότι με την ιδιότητα του ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ θα έλυναν πολλά προβλήματα και ότι θα ήταν ισάξιοι με τις Αστυνομικές Αρχές . Στην αρχή το νόμου τα πρόστιμα πήραν φωτιά και οι καταγγελίες έπαιρναν και έδιναν καθημερινά για παραβιάσεις του ΚΟΚ , χρήση βίας , παρατυπίες με τις ενδυμασίες των εταιρειών , που θύμιζαν ταινία δράσης όπου ο υπάλληλος είχε διακριτικά , γκλομπ , ζώνη ειδική με θήκες , σπρέι , ράβδους είτε φακό mag lite .  Μέχρι και το 2008 όπου τροποποιήθηκε ο νόμος από το ΦΕΚ 3707/2008 τα πράγματα άλλαξαν αρκετά και αναβαθμίστηκε ο κλάδος όπως λένε κάποιοι παλιότεροι του χώρου με πείρα πάνω από 20 χρόνια  . Άρχισαν να εκπαιδεύονται συστηματικά  και οι εταιρείες άλλαξαν πρόσωπο για το καλύτερο . Φυσικά συνεχίστηκε να υπάρχει μαύρη εργασία παρά τις συστάσεις και τα πρόστιμα διότι είναι φυσικό επακόλουθο με την κρίση και τα τελευταία γεγονότα , που συνέβησαν στην χώρα μας .

Το 2012 έρχεται μια ευρωπαϊκή οδηγία όπου πρέπει να ύπαρξη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα . Το 2013 και συγκεκριμένα 8/10/2013 εκδίδεται από την αστυνομική αρχή της χώρας με βάση την οδηγία ΚΕΜΕΑ – ΕΟΠΠΕΠ ότι : χωρίς πιστοποιητικό, δε θα μπορεί κανένας υποψήφιος να ανανεώσει η και να έκδοση την άδεια εργασίας από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα. Δεν έφθανε αυτό , ήρθε η κρίση και οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα κάνουν βουτιά στο κενό με – 50% στις αποδοχές των εργαζομένων από τα 1000€ στα 500€ .  Άλλο μισθό με ηλικία κάτω των 25 ετών και ένα σωρό άλλα πράγματα , που δέχθηκε το επάγγελμα . Στην πρώτη φάση αρκετοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα και αναζητούν άλλου είδους εργασία . Στην μετά εποχή κρίσης το ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ θα χάσει σχεδόν ένα 30% εργαζομένων και οι εταιρείες έψαχναν να βρουν εργατικό δυναμικό. Οι αγγελίες εργασίας έφθαναν καθημερινά τις 10-15 για ανεύρεση υπαλλήλων . Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης ήταν πάνω από 60.000 άδειες εργασίας και μετέπειτα ο αριθμός απασχόλησης άρχισε να μειώνεται.

Τα επόμενα χρόνια ο κλάδος όπως ονομάζουν πολύ θα εμφανίσει σημάδια ανάπτυξης και μάλιστα αρκετές θέσεις φέρεται να έχουν καταλάβει η γυναίκες με ποσοστά αυξημένα πάνω από 20% . Όμως ο κλάδος θα δεχθεί ένα νέο πλήγμα με τις παλιές εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά και έκλειναν η μία πίσω από την άλλη . Σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο στην Αττική υπήρξαν πάνω από 3,500 εταιρείες μικρού και μεγάλου βεληνεκούς. Επακόλουθο ήταν ο κόσμος να στραφεί εκ νέου σε άλλα επαγγέλματα . Το 2014 πηγές αναφέρουν ότι οι μισθοί θα άλλαζαν και θα επανερχόντουσαν στα κανονικά επίπεδα. Αυτό άργησε μερικά χρόνια και όντως οι μισθοί αυξήθηκαν αλλά με τα μισθολόγια του 2012. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε) , Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφάλειας Ελλάδος           ( ΟΜΥΠΑΕ ), Το Πανελλήνιο Σωματείο Ασφάλειας Προσώπων Υποδομών Χρηματαποστολών ο Οδυσσέας σε όλα αυτά τα χρόνια παλεύουν για τα δικαιώματα και τις νόμιμες αμοιβές των εργαζομένων. Έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές καταγγελίες για την μη τήρηση δικαιωμάτων όπως συμβάσεων εργαζομένων , μισθολογικές απολαβές , παρατυπίες και άλλα , που έλαβαν μέρος κατά καιρούς .

Περνάμε σε μια άλλη εποχή όπου φθάνουμε στο 2020 και το μόνο , που άλλαξε ήταν η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ , ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !! Δηλαδή χρειάστηκαν 30 χρόνια , ώστε να καθιερωθεί το επάγγελμα και να γίνει η αναβάθμιση του κλάδου !!

Το ΣΕΚΙΟΥΡΙΤI θα αλλάξει πρόσωπο τελικά με τις εκπαιδεύσεις  που εκδίδονται μέσου ΛΑΕΚ προγραμμάτων , είτε μέσου ιδιωτικών εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών η κέντρα κατάρτισης ?

Τι γίνετε με την πιστοποίηση των εταιρειών και γιατί ακόμα δεν έχουν εγκριθεί διαφορετικά πρότυπα εξετάσεων όσον αφορά την αδειοδότηση ?

Γιατί δεν ισχύει η Πιστοποίηση σε άλλα μέλη Κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης ?

Πότε θα υπάρξει ένα ενιαίο μισθολόγιο χωρίς διακρίσεις και αυξομειώσεις κάθε φορά ?

Τι γίνετε με την τροποποίηση στολών και γιατί δεν προχωρά η αλλαγή ?

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα ακόμα και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει πρόσωπο το επάγγελμα προς το καλύτερο … Τα συμπεράσματα δικά σας …

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ

Hellenic Media Group

Security Members Services

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ