Γεώργιος Μακρής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος

Πρόεδρος του Συνδέσμου αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας Ελλάδος. ΣΑΕΕΣΑΕ